ЦЕНТР УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

pixel

Приватна установа «Центр українських правових досліджень» - ЦУПД - це дослідницький аналітичний центр з неприбутковим статусом, заснований у червні 2021 р. Постійним виконавчим органом ЦУПД є Правління, яке складається з п'яти осіб. Керівником Установи є Голова Правління. Контрольні функції щодо діяльності ЦУПД відповідно до законодавства та Установчого Акту здійснює Наглядова Рада.


Метою Центру є здійснення наукових досліджень у сфері права, сприяння розвитку юридичної освіти та просвіти.


Бачення - в Україні впроваджено цінності правової держави, закони є справедливими, держава забезпечує й захищає права людини, українські громадяни активно впливають на державну політику.


Цінності ЦУПД - наукова доброчесність, неупередженість, професійність.

Правління

pers-photo

Голова правління - Олена Шостко, докторка юридичних наук, професорка, авторка понад 170 наукових і науково-методичних праць, зокрема, двох одноосібних монографій, шести монографій (дві з яких англійською мовою) і восьми підручників у співавторстві. Найбільш відомою працею є “Протидія організованій злочинності в європейських країнах” (2009).


У 1991 – 2021 рр. активно працювала на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого. З 2007 по 2014 рр. – керівниця лабораторії соціології та порівняльного правознавства, завідувачка сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю (НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса).


Олена Шостко стажувалась у коледжі кримінальної юстиції Північно-східного університету (Бостон, США, 1994 р.), в Американському університеті, (Вашингтон, округ Колумбія, США, 1999 р.), брала участь у програмі Державного департаменту США “Проблеми міжнародної злочинності” (2006 р.). У 2013 – 2014 рр. як фіналіст програми імені Фулбрайта для науковців проводила дослідження в Центрі вивчення тероризму, транснаціональної злочинності та корупції (TraCCC) Університета Джорджа Мейсона (США). Виступала з доповідями на 17 міжнародних конференціях, проведених у США та країнах Європи. Двічі лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011, 2012).


З 2005 р. по 2010 р.- член експертної групи, з 2011 р. по 2020 р., національний кореспондент від України з підготовки Європейського статистичного збірника кримінальної юстиції (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). Член Європейського товариства кримінологів (ESC).


Напрями наукових досліджень та інтересів: організована злочинність; транснаціональна організована злочинність; корупція, міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинності; порівняльні кримінологічні дослідження; органи правопорядку і система кримінальної юстиції; правовий статус і захист викривачів; статистика злочинності.

pers-photo

Член правління - Биля-Сабадаш Ірина Олександрівна, кандидатка юридичних наук, доцентка.
З 2002 року працює на кафедрі теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.


Викладає навчальні дисципліни «Загальна теорія права», «Юридична техніка», Юридичне письмо». Є авторкою понад шістдесяти наукових і науково-методичних праць. Співавторка підручників з загальної теорії права, порівняльного правознавства та історії вчень про державу і право.


У 2017 році взяла участь у «Літній школі права із загальної теорії права: український та міжнародний досвід викладання» (16 - 18 серпня 2017 року, м. Яремче), організований та проведеній у межах проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні.


У 2021 році підвищила кваліфікацію за програмою наукового семінару для науково-педагогічних працівників «Проблеми тлумачення правових норм та юридична аргументація».


До сфери наукових інтересів входять проблеми юридичної техніки і юридичного письма, ефективності нормотворчої діяльності та якості нормативно-правових актів.

pers-photo

Член правління - Ірина Бойко, кандидатка юридичних наук.
З 1999 року працює на кафедрі адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Викладає навчальні дисципліни «Адміністративне право», «Медичне право». Розробила авторський курс для магістрів «Адміністративна процедура».


Авторка більш, ніж 90 наукових праць. Співавторка підручників з адміністративного права, навчального посібника «Адміністративне судочинство», а також навчального посібника «Адміністративна процедура».
У 2000 – 2001 рр. також працювала в Національній Академії правових наук України, досліджувала проблематику забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.


Брала участь у роботі школи з адміністративного права (2014 р.), школи з викладання практики ЄСПЛ (2017 р.), організованих і проведених за сприяння ОБСЄ. Учасниця Програми академічних обмінів ОБСЄ, у межах якої прочитала лекції за тематикою адміністративної процедури.


Була членкинею робочої групи Міністерства юстиції України по розробці законопроекту «Про адміністративну процедуру». Експертка Фонду народонаселення ООН, готувала науковий звіт щодо застосування положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Експертка Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN. Лауреатка Премії імені Ярослава Мудрого (2018 р.)


Напрями наукових досліджень та інтересів: права людини, публічне адміністрування, адміністративна процедура, медичне право.

pers-photo

Член правління - Ірина Кудас, кандидатка юридичних наук, доцентка. З 1993 року працює на кафедрі міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Викладає навчальні дисципліни «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Право міжнародної безпеки», «Право міжнародної відповідальності».


Авторка більш ніж 70 наукових праць. Співавторка шести підручників, зокрема, підручників «Міжнародне право», «Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».


Удостоєна спеціальної відзнаки (диплому) VІ Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, у номінації «Навчальні посібники (практикуми, курси лекцій, хрестоматії та ін.)».


Довгий час поєднувала наукову, викладацьку діяльнісність з юридичною практикою. Неодноразово брала участь у роботі конференцій, форумів, семінарів, правових шкіл як в Україні, так і за кордоном, учасниця міжнародних конференцій з питань міжнародної безпеки. Ірина Кудас має державні нагороди та нагороди міжнародних організацій.


Напрями наукових досліджень та інтересів: міжнародна фінансова система, міжнародне банківське право, проблеми міжнародної безпеки (проблеми контролю в сфері роззброєння).

pers-photo

Член правління – Подільчак Ольга Миколаївна, кандидатка юридичних наук, доцент.
З 2002 - 2006 рр. викладала у Національному юридичному університеті  імені Ярослава Мудрого. З 2006 по 2021 рр. – співробітник Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України. З 2021 року - доцент факультету міжнародної торгівлі і права Державного торговельно-економічного університету. Викладає «Конституційне право» та «Міжнародне кримінальне право», «Школу прикладної юриспруденції». Є авторкою понад п’ятдесяти наукових і науково-методичних праць. Співавторка підручників та посібників з прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, захисту прав дітей, запобігання корупції, кримінології та протидії рейдерству.


Протягом 2020 р.– національний консультант Проєкту Ради Європи «Підтримка інституцій для боротьби з неналежним поводженням в Україні» спрямованого на підвищення ефективності розслідування ДБР випадків неналежного поводження та інших порушень прав людини. У 2019–2020 рр. – т’ютор онлайн-курсу «Заборона неналежного поводження в правоохоронних, безпекових та інших примусових контекстах» Освітньої програми з захисту прав людини для юристів HELP Ради Європи. У 2018–2020 рр.– національний кореспондент від України з підготовки Європейського статистичного збірника кримінальної юстиції. 2018–2019 рр. – член робочої групи ГПУ та НАПУ, м. Київ, Україна щодо підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів з розслідування підслідних ДБР злочинів, у тому числі за фактами, які стали підставою для рішень ЄСПЛ. У 2013 р. брала участь у програмі обміну Центра лідерства «Відкритий Світ» при Бібліотеці Конгресу США.


До сфери наукових інтересів входять проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина, правові засади розбудови демократичної, правової держави, статистичні дослідження правоохоронної діяльності та тенденцій злочинності, протидія корупційним та іншим злочинам.